Kế hoạch công đoàn tháng 1/2013

         ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2012 - TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 01/2013
(Thi đua lập thành tích chào mừng năm mới, Hư­ởng ứng ngày học sinh sinh viên)
 
I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12
A. Kết quả Phối hợp hoat động với chuyên môn
 
1. Công tác nề nếp
          - Đã duy trì và tăng cường các hoạt động nề nếp lớp học trong dạy-hoc và sinh hoạt của học sinh, hoạt động Liên đội thiếu niên trở thành một trong những nội dung thi đua của phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Đã chấm dứt học sinh nghỉ học sớm vào chiều thứ sáu.
2. Công tác số l­­­ượng:
          - Cơ bản khắc phục hạn chế về nghỉ học dài ngày của học sinh, nâng tính chuyên cần, đảm bảo sĩ số 64 em.
3. Hoạt động chuyên môn:
3.1 Thực hiện chư­ơng trình kế hoạch dạy học.
- Tổ chức dạy học hết tuần 19 theo chư­­­ơng trình, thực hiện đúng theo thời khóa biểu, thời gian biểu.
- Tổ chức dạy, ôn tập chuẩn bị cho khảo sát học kì I vào 28/12 (lớp 5) và đầu tháng 1 lớp 1-4 tất cả các môn, sau kiểm tra khảo sát đợt I có kế hoạch bồi d­­ưỡng về sự tiến bộ của học sinh và những học sinh còn yếu kém, đồng thời bổ sung kế hoạch tiếp nối trong học kì II, đề ra mục tiêu, giải pháp thích hợp cho từng học sinh trong kế hoạch GD cá nhân về sự tiến bộ học sinh.
- Lớp 1 kết thúc học kì I phân loại được đối tượng một cách rõ ràng trên từng đơn vị kiến thức và kỹ năng để có kế hoạch xây dựng mục tiêu tiếp nối và hỗ trợ, tiếp sức trực tiếp đến học sinh khi rèn luyện các kỹ năng đọc, viết, tính....
- Đ/c Dương dạy lớp 2,3 từ tuần 15, đ/c Bình hết hợp đồng.
- Kiểm tra toàn diện hồ sơ đ/c Bằng, đ/c Hằng; Kiểm tra bài soạn tất cả GV
Khảo sát kì I:
Phũng GD sẽ ra đề Toán và TV từ lớp 1 đến lớp 5 (đề A,B)
Nhà trường,  GV ra đề và biểu điểm tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét và điểm số ngoài Toán,TV.
- Bài đánh giá bằng nhận xét cuối kì dùng để kiểm chứng, minh chứng về đánh giá thường xuyên và đánh giá sự tiến bộ của học sinh; lưu bài kiểm tra này được lưu tại chuyên môn).
- Báo cáo kết quả chất l­­ượng về Phòng GD và thông báo cho phụ huynh học sinh sau một học kì học tập và rèn luyện.
3.2. Chuyên môn nghiệp vụ.
- Khắc phục những hạn chế trong đợt phát động thi đua dạy tốt học tốt tháng 11, trên cơ sở các báo cáo sáng kiến kinh nghiệm về viết, tin học, công tác chủ nhiệm ... Gv bổ sung điều chỉnh vào bài soạn. Tiếp tục phân loại đối t­­ượng học sinh và bồi dưỡng đưa vào kế hoạch GD cá nhân kì II.
Nhiều lớp đã rất chú ý đến đối tượng học sinh, nên đã dành thời gian thích hợp để ôn luyện theo đối tượng với những phương pháp giải pháp khác nhau, hiệu quả đã khá rõ ở một số lớp.
- Tiếp tục dự giờ thanh tra giáo viên, thẩm định GVDG cấp huyện (mỗi đ/c 2 tiết trong đó 1 tiết TV và 1 tiết ngoài toán, TV), các tiết dự đều đạt tốt, nhiều ý kiến đóng góp.
- Tổ chức Hội thi và ngày hội GV, học sinh viết chữ đẹp cấp trường
* Tổ CM  kiểm tra một số vở học sinh theo yêu,  Cỏch đỏnh giỏ, xếp loại “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”
* Trường được cụng nhận trường đạt phong trào “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp” cú từ 75% số lớp trở lờn được xếp loại A, khụng cú lớp xếp loại C.
* Giáo viên thi viết chữ đẹp cấp trường với 2 hình thức: Thi viết trên bảng, thi viết trên giấy (tất cả GV tham gia).
* Kết quả chung cuộc nh­ư sau:
* Tổng số học sinh tham gia thi viết: 18 em chia đều 6 lớp ( có danh sách kèm theo); tổng số giáo viên tham dự thi: 6/9 đ/c.
1) Giử vở sạch:
+ Giải nhất:   Lớp  5
+ Giải nhì:     Lớp  2
+ Giải ba:      Lớp  4
2) Viết chữ đẹp học sinh:
+ Giải nhất:   Nguyễn Thị Mơ (lớp 4),
+ Giải nhì:     Nguyễn Trọng Phước Long (Lớp 5)
          +  Giải ba:      5em
          + Giải tư:       5 em
+ Giải KK:    7 em
3) Viết chữ đẹp giáo viên:
+ Giải nhất:   đ/c Phan Thị Loan,
+ Giải nhì:    đ/c Nguyễn Thị Bích Phương
+ Giải ba:      đ/c Nguyễn Thị Hồng Minh, Hoàng Thị Huyên
+ Giải KK:    đ/c Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Thị Thúy Hằng
 
Chuẩn bị tốt khảo sát kì I:
Phũng GD ra đề Toán và TV từ lớp 1 đến lớp 5 (đề A,B)
Nhà trường,  GV ra đề và biểu điểm tất cả các môn đánh giá bằng nhận xét và điểm số ngoài Toán,TV.
- Bài đánh giá bằng nhận xét cuối kì dùng để kiểm chứng, minh chứng về đánh giá thường xuyên và đánh giá sự tiến bộ của học sinh; lưu bài kiểm tra này được lưu tại chuyên môn).
- Báo cáo kết quả chất l­­ượng về Phòng GD và thông báo cho phụ huynh học sinh sau một học kì học tập và rèn luyện.
3.3. Công tác bồi d­ưỡng.
- Tổ chức chuyên đề tự bồi dư­­­ỡng:
- Tổ chức chuyên đề  ”Một số biện pháp dạy giải toán có lời văn ở lớp 1”; đ/c Bích Phương.
- Học tập lại TT 32 về đánh giá xếp loại học sinh TH (đánh giá thường xuyên và định kỳ), Học tập QĐ 23/2008 (PP đánh giá học sinh khuyết tật)
- Đã kiểm tra hồ sơ:
 + Hoàn chỉnh hồ sơ thanh tra toàn diện, (Đ/c Bằng xếp loại tốt, đ/c Hằng xếp loại khá).
+ Kiểm tra giáo án giáo viên: Nhìn chung soạn đầy đủ, đúng theo thời khóa biểu, giáo án đã chú ý đến phân hóa đối tượng học sinh.
Tồn tại:
- Vẫn có giáo án hình thức và nội dung chưa đạt yêu cầu quy định chung của nhà trường
- Chưa kiểm tra giai đoạn SKKN 2 đ/c GV DG cấp huyện, cấp trường.
- Tự bồi dưỡng, tự dự giờ còn hạn chế.
- Nhiều GV chưa nộp các phiếu dự thao giảng của các đ/c Hằng, Bằng, Phương, Loan, Minh
3.4.  Hướng dẫn làm quen môn tự chọn:
- Môn tin học: Đánh giá kết quả học tập (chú trọng học sinh lớp 3).
- Dạy PHCN đúng chư­ơng trình đã được bổ sung, chú ý sự phát triển của học sinh lớp 1,2; chú ý công tác vệ sinh phòng PHCNN.
- Hướng dẫn học hát: Đưa chương trình địa phương vào lòng ghép các tiết như đã hướng dẫn. CB giáo vụ thườngvắng dài ngày do phòng điều động.
3.5.  Hoạt động th­ư viện:
Công tác nghiệp vụ th­ư viện trong tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách, tổ chức đọc sách theo kế hoạch đã thực hiện khá tốt, giới thiệu sách chủ đề 22/12.
Báo cáo thực trạng sử dụng sách và đăng ký hỗ trợ sách cho PGD, chuẩn bị cung caapssachs học kì II cho GV và học sinh.
4.Công tác nội trú:
- Đã làm tốt các yêu cầu  về vệ sinh thực phẩm.
          - Chủ động kế hoạch tiếp sức cho học sinh mùa đông (chăn, chiếu, áo đủ ấm), phòng chóng các bệnh về phổi, thanh-khí-phế quản Mùa Đông. (cập nhật hồ sơ về tình hình bệnh lý học sinh báo cáo phụ huynh).
5.Các công tác khác:
- Đã chỉ đạo tốt các hoạt động như: Khảo sát định kì học kì I, báo cáo kết quả PGD. Kiểm tra hồ sơ, kiểm tra các phần hành. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống quân đội 22/12 (TDTT với các hình thức: bóng chuyền, cầu long, hoạt động uống nước nhớ nguồn dâng hương, hoa, kể chuyện truyền thống.
Tồn tại   - Đ/c văn phòng chưa kiểm tra ảnh học sinh lớp 1 và những học sinh lớp khác để hoàn chỉnh hồ sơ theo dõi sự tiến bộ học sinh.
Những việc cần chấn chỉnh ngay trong tháng đã thực hiện tốt
 
2. Kết quả thực hiện chương trình hoạt động
1. Chăm lo đời sống nhà giáo, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất l­­­ượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.
Đã làm tốt việc chăm lo đời sống nhà giáo và lao động, thăm hỏi tình hình CBĐV-LĐ kịp thời (gia đình đ/c Nguyệt ở Hoa Thủy ốm). Giáo dục động viên cán bộ đoàn viên luôn xây dựng ý thức giúp đỡ đồng nghiệp khi gia đình gặp khó khăn, ốm đau, thay nhau dạy, làm thay.
Đã phối hợp Đội thiếu niên mời Hội cựu chiến binh xã An Thủy nói chuyện tìm hiểu về anh bộ đội cụ Hồ, thăm tặng quà, chúc mừng gia đình bộ đội, (gia đình đ/c Minh, đ/c Thảo), động viên 2 đ/c đã từng là quân nhân (Đ/c Hiệu, đ/c Bốn) nhân dịp 22/12.
          - Thực hiện chế độ nâng lư­ơng thường xuyên năm 2012
          - Phối hợp chuyên môn làm tốt hợp đồng lao động hoặc phân công dạy thay theo chế độ trong giai đoạn đ/c Đặng thị Ngà hết thời gian nghỉ sinh.
          - Phối hợp cùng nhà trường tổ chức gặp mặt các gia đình (Dâu, rễ) trong đơn vị nhân dịp cuối năm vào chào mừng năm mới 2013.
2. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nhằm thực hiện nhiệm vụ.
Phối hợp nhà trường làm tốt công tác tự bồi dưỡng, nâng cao chất l­­­­ượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đặc biệt nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề, đạo đức người thầy giáo.
* Về nâng cao trình độ, tay nghề, lao động sáng tạo:
  Phát động đợt thi đua “Hai tốt” (Dạy tốt, học tốt) nhân dịp 22/12. CBĐVLĐ chủ động dự giờ thăm lớp, thao giảng, tích cực trong phần hành được giao theo kế hoạch chuyên môn nhà trường. Động viên và tạo điều kiện cho 2 đ/c Loan, Minh thao giảng chuẩn bị GVDG huyện và SKKN.  Phối hợp thực hiện chuyên đề tự BD của đơn vị cho đội ngũ (đ/c Phương). Tạo điều kiện cho các đ/c dự giờ đồng nghiệp, tích cực xây dựng ý kiến trong chuyên môn, công tác hằng ngày
 
3. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn ...
- Phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trờng đảm việc nhà”, Tổ chức các hoạt động nhân ngày 22/12, Tiếp tục phát động thi đua 2 tổ công đoàn: Tổ văn phòng thực hiện tốt công tác vệ sinh tr­ường lớp, nội trú...;; tổ CM hội thi giảng, thanh tra, kiểm tra, dự giờ, nề nếp lớp học, đẩy mạnh tự quản, công tác số l­ượng... chuẩn bị cho đợt khảo sát kì I vào cuối tháng 12-2011/đầu tháng 1/2012.
- Tiếp tục tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao nhận thức, hiểu biết ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng và thực hiện "Qui chế dân chủ - qui chế phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn”.
Phối hợp  Đội TN tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể, văn nghệ chào mừng 22/12 về ngày truyền thống QĐNDVN, thăm viếng dâng hương, làm vệ sinh khu bia tưởng niệm liệt sĩ và người có công tại Lộc Hạ. Tìm hiểu truyền thống QĐNDVN và lịch sử bộ đội Quảng Bình.
Tiếp tục giới thiệu sách, đọc kể chuyện về anh bộ đội cụ Hồ nhân dịp 22/12.
4. Công tác kiểm tra, nâng cao chất l­­­­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.
  * Về công tác tổ chức:
- Đẩy mạnh hoạt động của các ban công đoàn, nhà tr­ường.
- Đăng tải Luật Công đoàn, Điều lệ công đoàn trên trang thông tin nội bộ để ĐVLĐ học tập, quán triệt.
* Về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
Thực hiện dân chủ phát huy vai trò của Tổ CĐ trong chỉ đạo thực hiện, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, hội họp.
Đẩy mạnh hoạt động nữ, tập trung vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong đoàn viên lao động.
 Hoạt động BTTND phối hợp với chuyên môn duy trì chế độ kiểm tra giám sát thư­­ờng xuyên và định kỳ, tập hợp, nhận xét, góp ý xây dựng kế hoạch, bổ sung các giải pháp hữu ích sau kiểm tra; giúp nhà tr­­ường và công đoàn vững mạnh (tránh chồng chéo).
- Kiểm tra bộ hồ sơ công đoàn, kết quả: các bộ phận, phần hành đã thực hiện khá đầy đủ công tác hồ sơ.
Sinh hoạt tổ đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua của Tổ CĐ và từng ĐV-LĐ làm cơ sở cho chuẩn NNGVTH và QĐ 06/BNV về đánh giá viên chức trong năm học.
 * Về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà n­­­ước trong sạch vững mạnh:
Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu phát triển đảng viên mới
Công đoàn nhất trí và đã giới thiệu đ/c Trần Văn Bằng để chi bộ bồi dưỡng đoàn viên có nhiều tiến bộ về mọi mặt vào Đảng CSVN.
  • Phối hợp c/m kiểm kê cuối năm. Chế độ báo cáo:
+ CĐ báo cáo cuối kỳ I (Sơ kết, số liệu CĐ cuối kỳ)
+ Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2012 và dự toán kinh phí năm 2013 (ngày 10/01/2013)
+ Báo cáo trình độ CBĐV công đoàn tháng 12/2012 cho CĐ ngành.
 
II/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 01/2013
Hoạt động trọng tâm
Hư­ởng ứng ngày học sinh sinh viên, Chào năm mới !
- Kiểm tra SKKN GVDG Trường và huyện
- Chuyên đề trong kế hoạch chưa tổ chức được (đ/c Huyên).
.- Khảo sát chất lượng kì I các lớp 1,2,3,4; tổng hợp báo cáo.
- Sơ kết học kỳ 1 và triển khai chư­ơng trình HK2.
- Phối hợp Báo cáo sơ kết học kỳ I (trước 10/01/2013)
- Thanh kt GV-NV.
- Lập danh sách tham gia “Ngày hội thi viết chữ đẹp”cấp huyện.
Công đoàn:
+Tổ chức các hoạt động mừng năm mới 2013
+ Sơ kết hoạt động công đoàn toàn ngành học kỳ I.
+ Kiểm tra hoạt động CĐCS.
- Xây dựng kế hoạch tài chính
 
1/ Công tác phối hợp chuyên môn
1. Công tác nề nếp
          - Tiếp tục duy trì tốt các hoạt động nề nếp lớp học trong dạy-hoc và sinh hoạt của học sinh tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2013, đặc biệt chú ý tuần đầu năm mới. Chú ý an toàn học sinh.
- Tiếp tục thực hiện thời gian học Mùa Đông.
2. Công tác số l­­­ượng:
- Tăng cường công tác chống học sinh bỏ học, nghỉ học trong tết dương lịch, cần chú ý đến những đối tư­ợng học sinh nghỉ dài ngày, tập trung tối đa số lượng cho khảo sátkì I.,có biện pháp giúp đỡ kịp thời.
- Đẩy mạnh các biên pháp nhằm duy trì tỷ lệ chuyên cần đặc biệt là giai đoạn chính  đông, học sịnh ngoại trú bán kính xa, học sinh hòan cảnh đặc biệt.
3. Hoạt động chuyên môn:
3.1 Thực hiện chư­ơng trình kế hoạch dạy học.
- Khảo sát học kì I các lớp 1,2,3,4 (từ ngày 3,4,5)
- Tổ chức dạy học từ tuần 19 theo chư­­­ơng trình, triển khai thực hiện chương trình học kỳ II.
- Giáo viên, học sinh trả sách học kì I, mượn sách học kì II.
- Tổ chức dạy học và tập trung bổ sung giải pháp thích hợp trong kế hoạch GD cá nhân.
3.2. Chuyên môn nghiệp vụ.
- Báo cáo kết quả chất l­­ượng về Phòng GD và thông báo cho phụ huynh học sinh học kì 1 về học tập và rèn luyện qua Hội nghị phụ huynh lần 2. Có kế hoạch giao việc cho học sinh về nhà.
- Khắc phục tồn tại, ở mỗi lớp, cần phát triển những mặt mạnh , những việc đã làm được, làm có kết quả  mà sau đợt KSHK I đã rút ra. Đồng thời tiếp tục điều chỉnh khâu phân loại đối t­­ượng học sinh, bổ sung mục tiêu và các hoạt động dạy học của tiết học phù hợp kế hoạch Giáo dục cá nhân trong học kỳ II.
- Tập trung khâu nhận xét đánh giá hạnh kiểm và kết quả học tập của học sinh học kỳ I theo đúng mục tiêu và TT 32/BGD%ĐT, kế hoạch GD cá nhân. Đặc biệt tập trung sửa sai bổ sung những hạn chế sau đợt khảo sát Kỳ I (chú ý chất lượng đọc KT, đọc hiểu, học vần, chữ viết lớp 1;  Trả lời câu hỏi trong tập đọc (đọc kỷ thuật), làm tính và tính trong học toán, bài làm tự luận của học sinh.
- Vào sổ điểm chất lượng kì I, nhận xét đánh giá kết quả học tập của học sinh theo TT32/2009/BGD%ĐT, TT 43 về đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua các bộ môn văn hóa. Hướng dẫn ghi sổ. Xây dựng kế hoạch cá nhân, lớp, học sinh
3.3. Công tác bồi d­ưỡng.
- Lập danh sỏch tham gia “Ngày hội viết chữ đẹp„ cấp huyện bao gồm những học sinh đó tham gia cấp trường, giáo viên 4 đ/c (trừ đ/c Sơn và đ/c Hằng). Công tác chuẩn bị cho hội thi bao gồm: Kiểm soát bổ sung đủ những bài học sinh chưa đầy đủ theo chương trình các môn Toán, chính tả, TLV, luyện viết cho học sinh theo mẫu giấy dự thi.
- Kiểm tra SKKN GVDG Trường và huyện:  (GV báo cáo đề tài được chọn, hoàn thành 2/4giai đoạn của SKKN), GV chuyển lên trang web của nhà trường vào tuần 21 của tháng 1/2013.
- Báo cáo chuyên đề tập huấn GDTKT (đ/c  Huyên)
- Kiểm tra hồ sơ GVCN về kết quả học kì I của học sinh (Sổ chủ nhiệm, sổ theo dõi đánh giá học sinh (sổ điểm), hồ sơ đánh giá PHCN, đánh giá cuối học kỳ I và mục tiêu kì II của theo dõi sự tiến bộ học sinh (kế hoạch GD cá nhân).
3.4.  Hướng dẫn môn tự chọn (môn hỗ trợ):
- Hướng dẫn môn tin học: Điều chỉnh nội dung phương pháp dạy-học tin học giai đoạn 2.
- Hướng dẫn PHCN đúng chư­ơng trình đề ra, tiếp cận hồ sơ, Chú ý sự sáng tạo trong quá trình luyện tập, tăng hiệu suất luyện tập.
3.5.  Hoạt động th­ư viện:
- Kiểm tra việc phục vụ  SGK học kì II cho học sinh, GV.
Tăng c­ường công tác nghiệp vụ th­ư viện và hiệu quả trong việc tổ chức các hình thức tuyên truyền giới thiệu sách, đọc sách, bổ sung nguồn sách (cần thiết),
4.Công tác nội trú:
- Đảm bảo an toàn nội trú, an toàn học đ­­­ường,thời gian trực.
          - Tăng c­­ường công tác vệ sinh trong ăn uống, nấu chế biến, an toàn thực phẩm trước và sau tết dương lịch.
          - Tiếp tục nắm đối t­­­ượng để có kế hoạch nuôi, chăm sóc và th­ường xuyên trao đổi phụ huynh, nắm bắt thông tin, kịp thời phản ánh và điều chỉnh, chú ý thời tiết thay đổi Mùa đông đủ ấm và kính cổ.
          - Phần hành bảo vệ: Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh như tháng 12.
5.Các công tác khác:
 Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Thi đua dạy tốt, học tốt . Đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chủ điểm 3-2.
          - Sơ kết học kỳ I, triển khai học kỳ II, báo cáo kết quả lên phòng GD....
          - Họp phụ huynh toàn thể lần 2
- Quán triệt triệt trong cán bộ, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc an ninh trật tự tr­ường học trong ngày nghỉ lễ, tết, không để xảy ra các sự cố đáng tiếc về cháy nổ, mất mát tài sản. Phõn công giáo viên bảo vệ để đảm bảo lịch trực thường xuyên. Giữ nghiêm kỉ luật phát ngôn, làm tốt công tác bảo vệ thông tin nội bộ.
2.. Chương trình hoạt động
Ch­ương trình 1:
Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng  và chăm lo đời sống nhà giáo, lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa.
Tổ chức tìm hiểu về ngày học sinh, sinh viên 9/01/2013.
- Giáo dục cán bộ đoàn viên luôn có ý thức cùng giúp đỡ đồng nghiệp khi gia đình gặp khó khăn, ốm đau, thay nhau dạy thay, làm thay để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ,
          - Thực hiện chế độ nâng lư­ơng thường xuyên năm 2013
          - Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để ĐVLĐ cùng nhà trường tổ chức đón tết tốt vào đầu tháng 2/2013.
2. Ch­ương trình 2:
Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nâng cao chất l­­­ượng giáo dục và đào tạo.
Phối hợp nhà trường làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề, đạo đức người thầy giáo.
* Về nâng cao trình độ, tay nghề, lao động sáng tạo:
  Phát động đợt thi đua “Hai tốt” (Dạy tốt, học tốt) nhân dịp năm mới 2013 bằng kết quả chất lượng học kì I. CBĐVLĐ chủ động trong phần hành được giao, động viên đoàn viên khắc phục khó khăn hoàn thành tốt kế hoạch kì I, xây dựng, triển khai chương trình hoạt động học kì II được tốt.
Tổ chức báo cáo nội dung tập huấn tại Đà Nẵng (đ/c Huyên),
3. Ch­ương trình 3:
Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện phong trào thi đua chào mừng năm mới 2013, đẩy mạnh tự quản, đặc biệt là công tác số l­ượng, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần cao, cũng như chất lượng khảo sát  kì I năm học vào đầu tháng 1/2013.  Đội TN tăng cường các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động tập thể, tim hiểu vê ngày sinh viên học sinh.
Tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp, đẩy mạnh hình thức tự quản của lớp học tạo môi trường thân thiện.
Xây dựng trư­­ờng xanh sạch đẹp, chăm sóc bồn hoa, trồng thêm hoa nhằm tạo không khí thi đua trong học sinh và ý thức trách nhiệm của bản thân.
Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các lực l­­­ượng xã hội tiếp trục đẩy mạnh công tác xẫ hội hóa giáo dục góp phần tăng động lực cho giáo dục phát triển vững chắc; thực hiện tốt cuộc vận động xã hội từ thiện, chế độ chính sách trong dịp tết nguyên đán.
4. Ch­ương trình 4:
Tăng c­­­­ường công tác kiểm tra, nâng cao chất l­­­­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng.
  * Về công tác tổ chức:
  Đẩy mạnh hoạt động của các ban công đoàn, nhà tr­ường, tổ công đoàn thiết thực và hiệu quả. Phối hợp nhà trường trực tết bảo vệ tài sản.
* Về xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
Thực hiện dân chủ phát huy vai trò của Tổ CĐ trong chỉ đạo thực hiện, phát huy dân chủ trong sinh hoạt, hội họp. Tổ chức sơ kết tổ công đoàn, các Ban công đoàn, sơ kết công đoàn.
Đẩy mạnh hoạt động nữ, tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động tổ nữ; Đặc biệt hướng hoạt động nữ vào các phong trào thi đua và các cuộc vận động trong đoàn viên lao động. Sơ kết phong trào Phụ nữ  “GVT, ĐVN”.
 Hoạt động BTTND phối hợp với chuyên môn duy trì chế độ kiểm tra giám sát thư­­ờng xuyên và định kỳ, tập hợp, nhận xét, góp ý xây dựng kế hoạch, bổ sung các giải pháp hữu ích sau kiểm tra; giúp nhà tr­­ường và công đoàn vững mạnh. Sinh hoạt tổ đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ và công tác thi đua của Tổ CĐ làm cơ sở thi đua cho năm học.
  * Về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà n­­­ước trong sạch vững mạnh:
- Xây dụng tốt mối quan hệ phối hợp công tác giữa công đoàn với nhà trư­­ờng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, quan tâm bồi d­­­ưỡng đoàn viên, phát triển đảng viên mới theo kế hoạch.
- Công đoàn tiếp tục giới thiệu Đ/c Trần Văn Bằng đoàn viên công đoàn cho Chi bộ bồi dưỡng vào Đảng CS Việt Nam và có thể tiếp nhận đơn vào Đảng nhân dịp 3/2/2013.
* Công tác bổ sung:
- Các ban (thanh tra, UBKT, ban nữ công, 2 tổ công đoàn hoàn thành tổng hợp số liệu phần hành và đánh giá tiêu chí thi đua của tổ, của UBKT, ban thanh tra, GVT-ĐVN của tổ nữ)
- Các phần hành hoàn thành các loại biên bản, (Công đoàn, tổ công đoàn). Xây dựng kế hoạch học kì II và năm học.
          ** Ý kiến bổ sung:
..........................................................................................
 
 
 
                                                CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN